Cięcie laserem blach.

Cięcie laserem to jedna ze specjalistycznych usług, na które jest duży popyt na rynku. Z ciętej laserowo blachy mogą powstawać różnego rodzaju części, elementy podzespołów maszyn, urządzeń.

Laserowe cięcie blach ma duże zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. W przetwarzaniu metalurgicznym, produkcji mebli metalowych, kowalstwie artystycznym, w reklamie, w produkcji tabliczek znamionowych, tablic informacyjnych itp. Do ich atutów zaliczyć trzeba przede wszystkim dużą dokładność i precyzję cięcia, duża powtarzalność oraz gładką krawędź ciętych materiałów, bez konieczności dodatkowej obróbki. Cięcie laserem spełnia wyśrubowane wymogi produkcyjne dotyczące jakości, co sprawia, że jest tak popularne. Ważną zaletą laserowego cięcia blach jest także szybkość cięcia. Ta metoda znacznie przewyższa w tek kwestii inne metody. Dzięki temu cały proces produkcyjny może przyspieszyć, skrócenie czasu pracy jest niewątpliwie istotnym czynnikiem dla każdego przedsiębiorstwa. Czytaj dalej

Geotechnika – prace geologiczno-inżynierskie

Geologia jest nauką zajmującą się budową Ziemi, jej historią, własnościami, zjawiskami zachodzącymi w jej wnętrzu. Osiągnięcia nauki wykorzystywane są między innymi w geologii inżynierskiej, hydrogeologii.  Natomiast geotechnika jest ściśle powiązana z geologią, i zajmuje się badaniem podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa.

Badania geologiczne i geotechniczne to bardzo ważny element gospodarki, wspomagający firmy budowlane przy pracach fundamentowych oraz wykopach inżynierskich. Przed każdą inwestycją budowlaną czy drogową konieczne jest przeprowadzenie skomplikowanych prac badawczych dotyczących gruntu, aby móc dostosować do istniejących warunków odpowiednie środki. Czytaj dalej