Kamieniarstwo – pomniki.

Kamieniarstwo to dziedzina rzemiosła, która ma swoje długie tradycje, sięgające czasów prehistorycznych. W epoce neolitu ludzie zaczęli wytwarzać między innymi zaprawę murarską oraz wapno gaszone i gips, z czego powstawały pierwsze domy. To dało impuls do powstania rzemiosła, które w przyszłości osiągnęło ważny status w społeczeństwach starożytnych.

Kamieniarstwo to zajęcie, które miało ogromne znaczenie przy powstawaniu najważniejszych budowli świeckich i sakralnych, a także obronnych i symbolicznych. Rozwinięta sztuka kamieniarska doprowadziła do powstania budowli o fundamentalnym znaczeniu dla wielu kultur. Były to między innymi piramidy w starożytnym Egipcie, świątynie i pałace w starożytnym Rzymie i Grecji, piramidy w Ameryce Środkowej i wiele innych. Te budowle odznaczają się wyjątkową urodą oraz dowodzą dużego profesjonalizmu ówczesnych budowniczych i kamieniarzy. Dzisiaj należą one do najczęściej odwiedzanych obiektów turystycznych na świecie.

Z kamieniarstwem, mimo że jest tylko dziedziną rzemiosła, wiąże się zatem pewna doniosłość i szlachetność. Tak naprawdę jest to sposób wydobycia, a następnie obróbki różnego rodzaju kamienia, z którego można stworzyć bardzo wyrafinowane elementy. Dzisiaj kamieniarstwo jako rzemiosło nadal się rozwija, i sięga po nowe technologie, które znacznie ułatwiają pracę kamieniarzom oraz dają większe możliwości uzyskania skomplikowanych kształtów.

Najczęściej kamieniarstwo kojarzy się z nagrobkami i pomnikami, chociaż nie tylko pomniki powstają w profesjonalnych zakładach kamieniarskich. Są to również schody, kominki, rzeźby i wiele innych elementów.

Kamieniarstwo często wchodzi na pole sztuki. Gdyby nie rozwinięta sztuka kamieniarstwa, nie powstałyby najważniejsze budowle czasów starożytnych i nowożytnych. Zamki z murami obronnymi, pałace monarchów, świątynie poświęcone różnym bogom, ozdobne kolumny, portale, rzeźby i wiele więcej.