Budowa farm wiatrowych

Farmy wiatrowe to przykład nowoczesnej energetyki ze źródeł odnawialnych. Tworzą je skupiska turbin wiatrowych pokaźnych rozmiarów, które są powszechne w wielu krajach europejskich i nie tylko. Słynie z nich między innymi Dania oraz Teksas w USA. Energetyka wiatrowa dopiero zaczyna się rozwijać w Polsce, na razie nie możemy się pochwalić wieloma realizacjami w tym zakresie, a same farmy wiatrowe budzą wiele kontrowersji.

Za budowę farm odpowiada budownictwo elektroenergetyczne, firmy zajmujące się siecią i infrastrukturą energetyczną, które mają w swojej ofercie, takie projekty jak: linie kablowe wysokich napięć, rozdzielnie i stacje rozdzielcze, linie napowietrzne i światłowodowe, a także stacje energetyczne wysokich napięć.

Takie firmy zajmują się kompleksowo całym zagadnieniem. Projektują, przygotowują niezbędną dokumentację techniczną, wykonują roboty elektryczne związane z powstaniem farm wiatrowych, tworzą całą infrastrukturę sieciową itd.

A same farmy wiatrowe mają wiele zalet, jeśli się podchodzi do ich realizacją z odpowiedzialnością. Dzięki energetyce wiatrowej uzyskuje się czystą energię, ponieważ nie potrzeba do jej produkcji żadnego paliwa, a turbiny napędzane są wiatrem. Jest to więc energia uzależniona od obecności i siły wiatru.

W tym wiążą się wątpliwości przeciwników farm wiatrowych. Tak zwana cisza wiatrowa jest zagrożeniem dla zasilanych w ten sposób miejsc, bo powoduje brak prądu. Farm wiatrowych nie można więc nazwać niezawodnymi źródłami energii. Za to w znaczny sposób ograniczają ilość dwutlenku węgla, który przedostaje się do atmosfery. To najważniejsza przewaga energetyki wiatrowej nad konwencjonalną.

Mówi się też sporo o niekorzystnym wpływie farm wiatrowych na środowisko i lokalne społeczności. Wszystko jednak zależy od konkretnej sytuacji. Oczywiście farmy powinny być lokowane w dobrze wybranych miejscach, po dokonaniu oceny możliwych oddziaływań. Wtedy ich obecność ani ewentualny hałas nie będzie przeszkadzał ludziom, ani zwierzętom.