Rozwój biznesu internetowego

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej bez Internetu jest dzisiaj praktycznie niemożliwe. To dzięki sieci klienci wyrabiają sobie opinie na temat poszczególnych marek. W Internecie potencjalni klienci wyszukują towary i usługi. Znaczenie tego segmentu komunikacji najlepiej obrazuje rozwój branży e-commerce. Pomimo kryzysowych nastrojów, które na dobre zapanowały na niemal wszystkich rynkach, to sprzedaż internetowa kwitnie, osiągając od kilku lat wzrosty rzędu co najmniej 20 procent.

Rozwój internetowego biznesu wymaga w rozwoju infrastruktury. Jakakolwiek aktywna obecność w sieci wymaga wykorzystania serwerów, czyli komputerów udostępniających zasoby innym jednostkom lub pośredniczących w wymianie danych pomiędzy komputerami. Usługi serwerowe są podstawą funkcjonowania nowoczesnego biznesu. Największe przedsiębiorstwa mają własne serwerownie z pełnym wyposażeniem, inni korzystają z ofert firm zewnętrznych. W zależności od własnych potrzeb i możliwości finansowych, każdy podmiot może dobrać sobie najlepiej dopasowane usługi.

Podstawowe usługi serwerowe w sensie sprzętowym to hosting i kolokacja. Hosting polega na udostępnieniu części lub całości pamięci komputera na rzecz innego podmiotu. Kolokacja jest wynajęciem miejsca w serwerowni, dzięki czemu wynajmujący może umieścić swój komputer w specjalnie przystosowanych do tego szafach lub wstawić własne szafy serwerowe. Oczywiście wiele firm świadczy również softwarowe usługi serwerowe, które polegają na dostarczeniu oprogramowania oraz proponuje kompletne zarządzanie serwerami firmowymi na zasadach outsourcingu.