Tworzenie kampanii reklamowych

Potrzeba promocji w internecie

Każda firma buduje swój wizerunek w oparciu o rozmaite narzędzia rynkowe i komunikacyjne. Wśród tych ostatnich coraz większą rolę odgrywa Internet. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić kampanię promocyjną lub reklamową, która rozgrywa się z całkowitym pominięciem Internetu. Można zaryzykować twierdzenie, że jest to niemożliwe. Nawet jeśli sieci teleinformatyczne nie zostaną użyte jako medium, poprzez które przekaz dociera do odbiorcy, to będą wykorzystane na etapie opracowywania oferty, tworzenia kampanii, realizacji spotów lub przygotowania media planów.

Zadania agencji interaktywnych

portfolio - strona wwwOpracowaniem strategii budowania wizerunku w wirtualnym świecie zajmuje się agencja interaktywna. To jej specjaliści budują serwisy firmowe, strony internetowe i opracowują aplikacje webowe, służące do tworzenia systemów business-to-business, e-commerce oraz marketingu elektronicznego. Agencje tego typu bardzo często oferują również usługi z zakresu optymalizacji i pozycjonowania stron internetowych, hostingu czy obsługi kampanii reklamowych. Niekiedy takie firmy zajmują się również marketingiem szeptanym i inicjują szereg innych działań, mających za cel wzmocnienie siły konkretnych marek.

Niestety inwestycje w nowe technologie informatyczne są kosztowne. Wymagają nie tylko ogromnego doświadczenia, ale również doskonałego zmysłu organizacyjnego. Agencja interaktywna bardzo często wspiera klientów w uzyskiwaniu finansowania na tego typu inwestycje. Jej konsultanci pomagają tworzyć kosztorysy oraz pisać aplikacje, niezbędne do starań o dofinansowanie w ramach działania 8.2, które jest przeznaczone na rozwój firm, oferujących innowacyjne rozwiązania w zakresie systemów B2B.