Stosowanie geosyntetyków

Geosyntetyki są powszechnie stosowane w inżynierii budowlanej. Te polimerowe produkty dzieli się na sześć podstawowych kategorii: geotkaniny, geowłókniny, geosiatki, geowykładziny, geomembrany oraz geokompozyty. Zastosowanie geosyntetyków pozwala podbudować drogi, nasypy i inne konstrukcje ziemne. Bardzo często stosuje się je do wzmocnienia konstrukcji wałów przeciwpowodziowych. Geostyntetyki są również coraz częściej używane w gospodarstwach domowych.

Geosyntetyki w ogródku

Wiele osób używa geosyntetyków w przydomowych ogródkach. Geotkanina służy do ściółkowania podłoża pod drzewkami, dzięki czemu zapobiega się nadmiernemu wzrostowi chwastów. Rozłożone maty polimerowe przepuszczają wodę, ale zatrzymują część promieniowania słonecznego. Zazwyczaj na maty wykłada się korę ze względów estetycznych. Odpowiednia geowłóknina jest również używana do ocieplana roślin na zimę. Owinięte syntetyczną tkaniną rośliny, pochodzące z innych stref klimatycznych, mają większe szanse na przetrwanie mrozów.

Odwodnienia

Powszechne jest również zastosowanie geosyntetyków w budowie odwodnień. Rury drenażowe, używane do odprowadzania wody od budynku i rozsączania deszczówki z dachu, w gruncie owija się geowłókniną. Ma to na celu zabezpieczenie przez napływem do środka rury drobin mułu i gliny, które powodowałyby zmniejszenie światła przepływu. Jednocześnie geowłóknina chroni drenaż przed korzeniami roślin, które wnikając przez otworki do środka rury powodowałyby jej niszczenie. Geosyntetyki są stosunkowo nową grupą produktów i ich wykorzystanie stale się zwiększa.