Usługa konserwowania papieru

W bibliotekach i archiwach trwa alarm. Miliony książek, druków i dokumentów zaczęło się rozpadać. Wszystko przez technologię produkcji papieru, która pojawiła się w połowie XIX wieku. Drogie arkusze zostały zastąpione papierem pośledniego gatunku, który był znacznie tańszy w produkcji. Na mocno zakwaszonych kartach drukowano aż do końca XX wieku, kiedy wprowadzono nową technologię wytwarzania papieru taniego, ale niezakwaszonego, który się samoczynnie nie rozpada. Przed muzealnikami i archiwistami pojawiło się poważne zadanie zabezpieczenia drogocennych zbiorów, które stanęły wobec widma zagłady.

Konserwowanie papieru polega na jego odkwaszaniu. Zajmują się tym profesjonalne punkty renowacji cennych, papierowych zabytków. Odkwasza się zarówno pojedyncze stronice, jak również całe książki. Zasadowa warstwa, pozostająca na papierze, skutecznie zabezpiecza go przed dalszą degradacją. Najbardziej znane pracownie konserwatorskie, ratujące księgozbiory, istnieją na uniwersytetach. Jednak w ostatnim czasie powstało wiele komercyjnych firm, które świadczą tego typu usługi. Uczelnie wyższe rozpoczęły również kształcenie specjalistów w dziedzinie konserwacji i renowacji.
Ratowanie papierowych zabytków trwa na całym świecie. Eksperci szacują, że nawet 80 procent polskich zasobów bibliotecznych wymagać może zabezpieczenia.

Konserwowanie papieru prowadzone jest na szeroką skalę. Jednocześnie wprowadzane są ograniczenia w dostępie do poszczególnych publikacji. Szczególnie cenne druki są udostępniane w postaci mikrofilmów, odtwarzanych na specjalnych przeglądarkach. Dzięki temu można znacznie spowolnić procesy niszczenia najcenniejszych zbiorów.