Bezpieczeństwo danych osobowych w firmie

Bezpieczeństwo informacji w firmie to niezwykle istotna kwestia regulowana przez międzynarodowe standardy, przepisy prawa oraz normy ISO. Ustawa o Ochronie Danych Osobowych, jak również Ustawa o Ochronie Informacji Niejawnych to 2 akty prawne, z którymi musi zapoznać się oraz zastosować się do nich większość firm działających na rynku. Znajomość wymogów ustawowych nie wystarczy, trzeba poważnie podejść do tematu, wdrażając Politykę bezpieczeństwa danych osobowych oraz wprowadzając kompleksowe Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji.

Wszystkie firmy przetwarzające dane osobowe są zobowiązane przez prawo i Generalnego Inspektora danych Osobowych do zgłaszania wszelkich tego rodzaju zbiorów oraz do postępowania zgodnie z wytycznymi w zakresie zabezpieczenia tych danych przed dostaniem się w niepowołane ręce. Przechowywane dane osobowe mogą być wykorzystywane tylko w określonych celach, na które zgadzają się właściciele tych danych.

Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji wymaga stałego monitorowania sytuacji, przepisów prawnych i bieżącego aktualizowania polityki bezpieczeństwa, a także systematycznego audytowania procesów przetwarzania danych. Wymagania GIODO mogą ulegać zmianie, a jak wiadomo nieznajomość prawa nie zwalnia nikogo z odpowiedzialności.

Dostosowanie procedur w firmie do wymagań prawa jest nie jedynym obowiązkiem firm przetwarzających dane osobowe. Konieczne jest także zintegrowanie różnych polityk bezpieczeństwa i systemów jakościowych w jedną całość. Na tym polega właśnie kompleksowe Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji.

Za wdrożenia Systemu Bezpieczeństwa Informacji (SBI) najczęściej odpowiadają zewnętrzne firmy, wyspecjalizowane w takich działaniach. Zaufana firma powinna być doskonale zorientowana w aktualnych przepisach prawnych, wymaganiach GIODO, zaznajomiona z tematyką bezpieczeństwa informacji oraz doświadczona w tematyce wdrożeń SBI.