Jak przygotować się na maturę?

Maturalny egzamin ustny z języka polskiego od dawna ma formułę prezentacji przygotowanego wcześniej tematu. Z jednej strony to ułatwienie dla maturzysty, który ma dużo czasu na przygotowanie się do prezentacji, wybór odpowiednich lektur, dzieł innych sztuk, a z drugiej strony wiążą się z tym większe oczekiwania egzaminatorów.

Jak sobie poradzić z przygotowaniem prezentacji maturalnej?

Najważniejszą kwestią jest wybór ciekawego tematu prezentacji. Musi to być coś, co nas rzeczywiście interesuje, w przeciwnym wypadku trudno będzie wykrzesać z siebie autentyzm w trakcie przedstawiania pracy przed komisją egzaminacyjną.

Na rynku funkcjonują ludzie świadczący swoje usługi w zakresie pisania prezentacji maturalnych, którzy potrafią wspomóc w tej materii tych najmniej zdolnych. Opracowanie bibliografii, dobór lektur, przygotowanie tekstu – to nie wszystko. Istotne znaczenie ma sposób, w jaki prezentujemy pracę, umiejętność adekwatnego podziału wypowiedzi na wstęp, rozwinięcie i podsumowanie tematu, zaakcentowanie najważniejszych punktów wypowiedzi i ogólnie płynne i naturalne wypowiadanie się przed komisją.

egzaminBez tego nawet najlepiej napisana prezentacja maturalna nie przyniesie nam sukcesu. Warto więc poświęcić trochę czasu na odpowiednie przygotowanie się do ustnej wypowiedzi. Można to zrobić np. trenując prezentację przed kimś z rodziny, kto w miarę obiektywny sposób oceni jej jakość.

Takie ćwiczenie wypowiedzi wpływa na większą swobodę i płynność mówienia. Może się okazać, że mamy problem z jakimś fragmentem wypowiedzi, bo np. znajdują się w niej bardzo wyszukane sformułowania, których nie jesteśmy w stanie trwale zapamiętać. Najlepszym wyjściem w takiej sytuacji jest zastąpienie tego fragmentu czymś bardziej naturalnym, czego przyswojenie nie sprawi nam większego problemu.

Prezentacja maturalna musi być ciekawa, zaprezentowana w naturalny sposób, płynną polszczyzną. Nie da się tego efektu osiągnąć nie ćwicząc prezentacji w domu, no chyba, że ktoś jest bardzo uzdolniony oratorsko.