Rozwój energetyki słonecznej

solar panelsRozwój energetyki słonecznej jest szansą na pozyskanie ekologicznego prądu. Podstawą fotowoltaiki są ogniwa, w których następuje przemiana światła w energię elektryczną. Pojedyncze ogniwo ma niewielką moc, dlatego łączy się je w moduły, które tworzą panele fotowoltaiczne. W naszym kraju powstały już pierwsze farmy, na których pozyskuje się energię słoneczną. Jednak jak do tej pory ta forma pozyskiwania prądu nie ma większego znaczenia gospodarczego. Rosnące ceny prądu i opłaty za emisję do środowiska dwutlenku węgla sprawiają, że wkrótce ta sytuacja może ulec radykalnej zmianie.

Energia słoneczna jest niezwykle przyjazna dla środowiska. Prąd zużyty do produkcji poszczególnych elementów systemów solarnych jest odpracowany po niecałych trzech latach ich działania. Obliczono, że panele fotowoltaiczne o mocy 100 kW pozwalają na uniknięcie rocznej emisji 60 ton dwutlenku węgla. To najbardziej wyrazisty dowód opłacalności ekologicznej energetyki słonecznej. Niestety w naszych warunkach nie towarzyszy jej rozwojowi opłacalność ekonomiczna.

Panele fotowoltaiczne z roku na rok dają coraz tańszą energię.

W ciągu ostatniej dekady cena jednego wata spadła o połowę. Niestety w porównaniu z tradycyjną energetyką jest to ciągle metoda droga. Dlatego wiele państw wprowadziło system subwencji i dopłat, które poprawiają opłacalność ekonomiczną inwestycji w energetykę słoneczną. Jest to jedyna możliwość zachęcenia inwestorów do tworzenia nowych farm słonecznych, które będą w przyszłości źródłem nieszkodliwej dla środowiska energii.

Poszczególne elementy instalacji elektrycznej (rurki instalacyjne, kable, przewody, wyłączniki różnicowoprądowe) można nabyć w jednej z internetowych hurtowni elektrycznych. Natomiast po projekt i wykonanie instalacji fotowoltaicznej warto zwrócić się do wyspecjalizowanych w tej materii podmiotów.