Usługi doradztwa podatkowego

Każdy z nas ma prawo płacić niższe podatki. W wolnym i demokratycznym państwie prawo nie funkcjonuje po to, by bronić interesów państwa, ale w celu obrony interesów obywateli. Świadomość własnych praw jest w Polsce dość niska. Dlatego tak ważne są zawody, które pomagają obywatelom w dochodzeniu ich praw. Doradcy podatkowi są obok biegłych rewidentów, adwokatów i radców prawnych uprawnieni do udzielania porad dotyczących spraw podatkowych. Doradztwo podatkowe jest jednym z ważnych filarów państwa prawa.

Zawód doradcy podatkowego

Zdobycie uprawnień doradcy podatkowego nie jest prostą sprawą. Trzeba odbyć dwuletnią praktykę zawodową, zdać specjalistyczny egzamin oraz w ciągu trzech lat od zdania egzaminu złożyć wniosek o wpis na listę doradców. Z wymogu zdawania egzaminu są zwolnieni jedynie członkowie Państwowej Komisji do Spraw Doradztwa Podatkowego, doktorzy habilitowani nauk prawnych lub nauk ekonomicznych w zakresie prawa finansowego lub finansów.

Praktyka zawodowa kandydatów na doradców podatkowych jest niezwykle wszechstronna. W ciągu jednego roku muszą po 4 miesiące praktykować w urzędzie skarbowym, izbie skarbowej oraz urzędzie kontroli skarbowej. Przez drugi rok muszą odbywać praktyki w kancelarii doradcy podatkowego. Kompleksowe przygotowanie doradcy jest niezwykle istotne, ponieważ doradztwo podatkowe jest bardzo ważną kwestią dla wielu podatników. Od fachowości i odpowiedniego przygotowania doradcy zależy niekiedy finansowa pomyślność wielu rodzin. Błędy mogą narazić doradcę na poważne konsekwencje prawne. Z kodeksu karnego wynika, że za przestępstwa lub wykroczenia skarbowe odpowiada ten, kto zajmuje się sprawami finansowymi podatnika.