Wdrożenia systemów CRM

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, szczególnie koncentrującą się na sprzedaży, powinny zainteresować się rozwiązaniami typu CRM (np. Oracle CRM lub Microsoft Dynamics). Niektórzy przedsiębiorcy dopiero planują wdrożyć technologię pozwalającą na zarządzanie relacjami z klientem. Niestety nie jest to takie łatwe zadanie. Najlepiej skorzystać w tym zakresie z pomocy specjalistów. Podstawowa  wiedza z zakresu obsługi komputerów i instalacji programów to zdecydowanie za mało, żeby poradzić sobie samodzielnie z implementacją systemu CRM.

Pierwszy krok zmierzający do wdrożenia systemu CRM to analiza przedwdrożeniowa, która polega przede wszystkim na określeniu potrzeb danej firmy. Wobec tego trzeba na przykład określić zasoby techniczne, a także wyłonić priorytety zdefiniowanych procesów biznesowych.

Drugi krok polega na zaplanowaniu budżetu i tym samym oszacowaniu spodziewanego ROI. Chodzi o to, by przedsiębiorca wiedział, w jakich granicach finansowych może się poruszać, wybierając system. Trzeba liczyć się z tym, że wdrożenie może zakończyć się niepowodzeniem. Wówczas przedsiębiorca poniesie koszty. Musi wobec tego ustalić, czy go stać na takie straty.

Trzeci krok to implementacja, testy i ewentualne korekty. Najpierw wdraża się system CRM, a później testuje pod kątem ergonomicznym, technicznym i logicznym. Jeżeli są jakieś błędy lub coś działa nieprawidłowo, dokonuje się poprawek. Ten etap zwykle zajmuje najwięcej czasu, ale jest jednocześnie niezwykle istotny.

Czwarty krok to już tylko uruchomienie systemu i przeprowadzenie szkolenia. Gdy system jest gotowy do użytku, trzeba nauczyć się korzystać z wszystkich jego funkcji.
Proces wdrożenia systemu CRM (Oracle, Salesforce lub Microsoft) może trwać tylko kilka dni, a czasem nawet kilka miesięcy. Wszystko zależy od tego, kto się tym zajmuje. Poza tym wpływ na to ma powodzenie lub jego brak. Gdy coś się nie udaje i trzeba nanieść poprawki, proces automatycznie ulega wydłużeniu w czasie. Każdemu przedsiębiorcy zależy na tym, by przebiegł poprawnie i w miarę szybko. W takim przypadku najlepiej skorzystać z pomocy specjalistów.