Przemysł chłodniczy – urządzenia chłodnicze.

W przemyśle chłodniczym wykorzystywane są różne czynniki chłodnicze. Są to substancje, które uczestniczą w procesie obniżania temperatury w urządzeniach chłodniczych. Zazwyczaj polega to na tym, że wrzą pod niskim ciśnieniem i w niskiej temperaturze. W efekcie pobierają ciepło, które jest oddawane w procesie ich skraplania. Taka zasada działania dotyczy większości urządzeń chłodniczych, stosowanych w przemyśle, jak również w zastosowaniach domowych.

W urządzeniach przemysłowych czynnikiem chłodniczym jest najczęściej amoniak, który w instalacjach występuje niekiedy w mieszaninie z dwutlenkiem węgla. Z punktu widzenia wielu osób, amoniak jest gazem wywołującym panikę. Amoniak skroplony pod ciśnieniem ma właściwości żrące, trujące i palne. Jego wycieki  mogą działać drażniąco na błony śluzowe, skórę i oczy. Charakterystyczny, intensywny zapach tego gazu stanowi najskuteczniejsze ostrzeżenie o jego uwalnianiu się do atmosfery. Współczesne urządzenia chłodnicze typu sprężarki chłodnicze posiadają specjalistyczne systemy monitorujące pracę chłodni i zapobiegające niekontrolowanym wyciekom.

Dwutlenek węgla również jest poszukiwanym w chłodnictwie czynnikiem obniżającym temperaturę. Cechuje się niezwykle niskimi kosztami pozyskania, ponieważ jest gazem powszechnym i często występującym jako produkt uboczny rozmaitych, przemysłowych procesów technologicznych. Dwutlenek węgla jest substancją naturalną i nie powoduje zagrożeń dla bezpieczeństwa. Jest obojętny dla produktów spożywczych. CO2 ma w porównaniu z amoniakiem dziesięciokrotnie większą wydajność chłodniczą, co umożliwia znaczną miniaturyzację sprzętu do chłodzenia.