Doradztwo – fundusze europejskie.

Fundusze europejskie pochodzą ze wspólnego budżetu Unii Europejskiej. Należą się tym przedsiębiorstwom, które udokumentują potrzebę oraz szczegółowy plan swojego rozwoju. Dotacje unijne to specjalne środki pomocowe coraz szerzej wykorzystywane również w Polsce. Wydaje się je na podstawie właściwie sporządzonych planów inwestycyjnych, wypełnienia wniosków unijnych. Podstawą do ich przyznania są nowe inwestycje. Posiadając wkład własny i szczegółową dokumentację dotyczącą projektu, można liczyć na wysokie dotacje unijne.

Na rynku jest wiele firm zajmujących się doradztwem dla przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia szeroko rozumianej działalności gospodarczej. Wspiera je, pomagając zdobyć fundusze europejskie. Klientami tego rodzaju biur są przedsiębiorstwa o różnym stopniu zaawansowania i wielkości: od mikro do dużych, rozbudowanych firm, a także szpitale, miasta, powiaty, gminy. Czytaj dalej