Obsługa prawna, windykacja.

Na rynku istnieją kancelarie prawne, oferujące usługi prawne dla firm, mające wiele specjalności. Usługi świadczone są podmiotom gospodarczym o zróżnicowanym zasięgu i charakterze działalności. Są to zarówno małe przedsiębiorstwa, jak i duże spółki giełdowe.

Działalność kancelarii prawnych opiera się na wielu działach. Jednym z nich może być windykacja. Jeśli firma może poszczycić się dużą skutecznością w odzyskiwaniu należności, może liczyć na wielu zainteresowanych tą usługą klientów. Rosnące zadłużenie to plaga dzisiejszego biznesu. Wiele firm nie potrafi samodzielnie odzyskać swoich należności. Wtedy konieczne jest skorzystanie z usług firmy windykacyjnej.

Jej zadaniem jest świadczeniem profesjonalnych usług windykacyjnych na wszystkich etapach. Współpraca zaczyna się od nawiązania bezpośredniego kontaktu z dłużnikiem i negocjacji zmierzających do ustalenia sposobu oraz terminu spłaty istniejącego zadłużenia (tzw. windykacja przedegzekucyjna, polubowna). Kiedy te działania nie przynoszą odpowiednich efektów, sprawa trafia do sądu, gdzie Klient również może liczyć na fachową obsługę. Po zapadnięciu wyroku firma nadzoruje działania komornicze. Czytaj dalej

Doradztwo – fundusze europejskie.

Fundusze europejskie pochodzą ze wspólnego budżetu Unii Europejskiej. Należą się tym przedsiębiorstwom, które udokumentują potrzebę oraz szczegółowy plan swojego rozwoju. Dotacje unijne to specjalne środki pomocowe coraz szerzej wykorzystywane również w Polsce. Wydaje się je na podstawie właściwie sporządzonych planów inwestycyjnych, wypełnienia wniosków unijnych. Podstawą do ich przyznania są nowe inwestycje. Posiadając wkład własny i szczegółową dokumentację dotyczącą projektu, można liczyć na wysokie dotacje unijne.

Na rynku jest wiele firm zajmujących się doradztwem dla przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia szeroko rozumianej działalności gospodarczej. Wspiera je, pomagając zdobyć fundusze europejskie. Klientami tego rodzaju biur są przedsiębiorstwa o różnym stopniu zaawansowania i wielkości: od mikro do dużych, rozbudowanych firm, a także szpitale, miasta, powiaty, gminy. Czytaj dalej