Stosowanie geosyntetyków

Geosyntetyki są powszechnie stosowane w inżynierii budowlanej. Te polimerowe produkty dzieli się na sześć podstawowych kategorii: geotkaniny, geowłókniny, geosiatki, geowykładziny, geomembrany oraz geokompozyty. Zastosowanie geosyntetyków pozwala podbudować drogi, nasypy i inne konstrukcje ziemne. Bardzo często stosuje się je do wzmocnienia konstrukcji wałów przeciwpowodziowych. Geostyntetyki są również coraz częściej używane w gospodarstwach domowych. Czytaj dalej