Geotechnika – prace geologiczno-inżynierskie

Geologia jest nauką zajmującą się budową Ziemi, jej historią, własnościami, zjawiskami zachodzącymi w jej wnętrzu. Osiągnięcia nauki wykorzystywane są między innymi w geologii inżynierskiej, hydrogeologii.  Natomiast geotechnika jest ściśle powiązana z geologią, i zajmuje się badaniem podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa.

Badania geologiczne i geotechniczne to bardzo ważny element gospodarki, wspomagający firmy budowlane przy pracach fundamentowych oraz wykopach inżynierskich. Przed każdą inwestycją budowlaną czy drogową konieczne jest przeprowadzenie skomplikowanych prac badawczych dotyczących gruntu, aby móc dostosować do istniejących warunków odpowiednie środki. Czytaj dalej