Kamieniarstwo – pomniki.

Kamieniarstwo to dziedzina rzemiosła, która ma swoje długie tradycje, sięgające czasów prehistorycznych. W epoce neolitu ludzie zaczęli wytwarzać między innymi zaprawę murarską oraz wapno gaszone i gips, z czego powstawały pierwsze domy. To dało impuls do powstania rzemiosła, które w przyszłości osiągnęło ważny status w społeczeństwach starożytnych.

Kamieniarstwo to zajęcie, które miało ogromne znaczenie przy powstawaniu najważniejszych budowli świeckich i sakralnych, a także obronnych i symbolicznych. Rozwinięta sztuka kamieniarska doprowadziła do powstania budowli o fundamentalnym znaczeniu dla wielu kultur. Były to między innymi piramidy w starożytnym Egipcie, świątynie i pałace w starożytnym Rzymie i Grecji, piramidy w Ameryce Środkowej i wiele innych. Te budowle odznaczają się wyjątkową urodą oraz dowodzą dużego profesjonalizmu ówczesnych budowniczych i kamieniarzy. Dzisiaj należą one do najczęściej odwiedzanych obiektów turystycznych na świecie. Czytaj dalej