Komornik sądowy – egzekucja długów.

Zadaniem komornika jest egzekucja wierzytelności od dłużników, zarówno od firm, jak i osób prywatnych. Komornik Świdnica to funkcjonariusz publiczny, działający przy Sądzie Rejonowym.

Komornik sądowy działa na podstawie wydanych wyroków sądowych, kiedy wszystkie dotychczasowe sposoby odzyskania długu okazały się nieskuteczne (np. windykacja).

Aby wykonywać zawód i objąć stanowisko komornika, trzeba skończyć studia – prawo lub administrację, a następnie odbyć dwuletnią aplikację i zdać końcowy egzamin. Komornika powołuje Minister Sprawiedliwości. Nadzór nad komornikiem sprawuje prezes Sądu Rejonowego oraz rada izby komorniczej, do której należy dany komornik. Czytaj dalej