Wszystko o kredycie konsumenckim.

Ustawa o kredycie konsumenckim została wprowadzona w celu uregulowania rynku zobowiązań finansowych i definiuje prawa i obowiązki związane z pożyczaniem pieniędzy. Ustawa obejmuje wszelkie instytucje finansowe, które udostępniają konsumentom pieniądze do kwoty 255 550 zł i nie ma znaczenia, czy robią to w formie kredytów w rachunku, gotówkowym, samochodowym, w karcie kredytowej, czy jakiejkolwiek innej formie. Ustawą jest objęty również kredyt udzielany pod zastaw hipoteki założonej dla nieruchomości.

Zgodnie z ustawą, każdy kredyt konsumencki musi zostać poparty zawartą na piśmie umową, a obowiązek jej dostarczenia spoczywa na kredytodawcy. Wedle przepisów umowa musi zawierać szereg, ściśle określonych danych, dotyczących zarówno umawiających się stron, jak również przedmiotu umowy. Kredytodawca jest zobowiązany do szczegółowego poinformowania swojego klienta o wszelkich, istotnych warunkach, na jakich udzielany jest klient konsumencki i umowa musi je zawierać.

Kredytobiorcy powinni zawsze pamiętać, że żadna ustawa nie zwalnia ich z obowiązku uważnego analizowania ofert. Banki i firmy pożyczkowe stosują niekiedy różne formy obchodzenia przepisów ustawy, które mają zagwarantować wyższe zyski. Przykładem może być obowiązkowe ubezpieczenie, które masowo wmuszane było klientom biorącym kredyt hipoteczny. Warto pamiętać, że kredytobiorca ma prawo odstąpienia od umowy kredytowej w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o tym prawie. Wzór oświadczenia o odstąpieniu powinien być częścią dokumentów kredytowych.