Komornik sądowy – egzekucja długów.

Zadaniem komornika jest egzekucja wierzytelności od dłużników, zarówno od firm, jak i osób prywatnych. Komornik Świdnica to funkcjonariusz publiczny, działający przy Sądzie Rejonowym.

Komornik sądowy działa na podstawie wydanych wyroków sądowych, kiedy wszystkie dotychczasowe sposoby odzyskania długu okazały się nieskuteczne (np. windykacja).

Aby wykonywać zawód i objąć stanowisko komornika, trzeba skończyć studia – prawo lub administrację, a następnie odbyć dwuletnią aplikację i zdać końcowy egzamin. Komornika powołuje Minister Sprawiedliwości. Nadzór nad komornikiem sprawuje prezes Sądu Rejonowego oraz rada izby komorniczej, do której należy dany komornik. Czytaj dalej

Obsługa prawna, windykacja.

Na rynku istnieją kancelarie prawne, oferujące usługi prawne dla firm, mające wiele specjalności. Usługi świadczone są podmiotom gospodarczym o zróżnicowanym zasięgu i charakterze działalności. Są to zarówno małe przedsiębiorstwa, jak i duże spółki giełdowe.

Działalność kancelarii prawnych opiera się na wielu działach. Jednym z nich może być windykacja. Jeśli firma może poszczycić się dużą skutecznością w odzyskiwaniu należności, może liczyć na wielu zainteresowanych tą usługą klientów. Rosnące zadłużenie to plaga dzisiejszego biznesu. Wiele firm nie potrafi samodzielnie odzyskać swoich należności. Wtedy konieczne jest skorzystanie z usług firmy windykacyjnej.

Jej zadaniem jest świadczeniem profesjonalnych usług windykacyjnych na wszystkich etapach. Współpraca zaczyna się od nawiązania bezpośredniego kontaktu z dłużnikiem i negocjacji zmierzających do ustalenia sposobu oraz terminu spłaty istniejącego zadłużenia (tzw. windykacja przedegzekucyjna, polubowna). Kiedy te działania nie przynoszą odpowiednich efektów, sprawa trafia do sądu, gdzie Klient również może liczyć na fachową obsługę. Po zapadnięciu wyroku firma nadzoruje działania komornicze. Czytaj dalej