Doradztwo – fundusze europejskie.

Fundusze europejskie pochodzą ze wspólnego budżetu Unii Europejskiej. Należą się tym przedsiębiorstwom, które udokumentują potrzebę oraz szczegółowy plan swojego rozwoju. Dotacje unijne to specjalne środki pomocowe coraz szerzej wykorzystywane również w Polsce. Wydaje się je na podstawie właściwie sporządzonych planów inwestycyjnych, wypełnienia wniosków unijnych. Podstawą do ich przyznania są nowe inwestycje. Posiadając wkład własny i szczegółową dokumentację dotyczącą projektu, można liczyć na wysokie dotacje unijne.

Na rynku jest wiele firm zajmujących się doradztwem dla przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia szeroko rozumianej działalności gospodarczej. Wspiera je, pomagając zdobyć fundusze europejskie. Klientami tego rodzaju biur są przedsiębiorstwa o różnym stopniu zaawansowania i wielkości: od mikro do dużych, rozbudowanych firm, a także szpitale, miasta, powiaty, gminy.

Fundusze europejskie to sprawa złożona i skomplikowana. Doradcy zatrudnieni w firmach konsultingowych świadczą kompleksowe usługi z tym związane. Pierwszym etapem jest sprawdzenie realnych szans na uzyskanie pomocy finansowej, następny to przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów i nadzór nad przebiegiem przedsięwzięcia.

Oferta biur doradczych jest kompleksowa. Firmy wykonują audyt sprawdzający możliwości uzyskania wsparcia finansowego. Następnie sporządzają wszystkie potrzebne do aplikacji dokumenty. W trakcie realizacji przedsięwzięcia sprawują nad nim pełny nadzór. Dokonują również finalnego rozliczenia projektu.

Dotacje unijne mają za zadanie pomoc biedniejszym krajom Unii w znalezieniu się w czołówce rozwijających się państw. Korzystają z nich różne sektory gospodarki, popularne są między innymi dotacje dla energetyki, a także dla górnictwa.

Jeśli firma stara się o fundusze europejskie, składane wnioski powinny być profesjonalnie sporządzone, zawierać wszelkie wymagane koncesje i pozwolenia oraz szczegółowy kosztorys inwestycji. Bez pomocy profesjonalnego biura doradczego się nie obejdzie.