Transport i spedycja międzynarodowa

Spedycja to bardzo wyspecjalizowana gałąź usług, która obejmuje profesjonalne zorganizowanie przewozu różnych towarów. Ma ona swoje początki w XV wieku. Na rynku działa mnóstwo przedsiębiorstw spedycyjno-transportowych, które świadczą profesjonalne usługi w zakresie spedycji i transportu. Ich klientami są nie tylko producenci, ale również importerzy i eksporterzy towarów, a także ich dystrybutorzy na rynku polskim i europejskim.

flotaSpedycja międzynarodowa ma do dyspozycji wiele środków transportu – drogowy, kolejowy, lotniczy i morski. Spedycja to przede wszystkim organizacja przewozu oraz wystawienie odpowiednich dokumentów spedycyjnych – są to tak zwane listy przewozowe, właściwe dla każdego z typów transportu.

Spedycja, Transport oraz Logistyka to 3 elementy branży określanej skrótem jako TSL. Samą spedycję dzieli się według różnych kwalifikacji, najpopularniejszy podział to podział na spedycją krajową i międzynarodową, a także lotniczą, morską, kolejową, samochodową i spedycję żeglugi śródlądowej.

Działalność spedycyjna opiera się na pewnej grupie czynności, które najogólniej można podzielić na te wykonywane przez spedytora (spedycja właściwa) oraz te przez niego organizowane (czynności dodatkowe).

W ramach spedycji właściwej spedytor:
-przyjmuje zlecenia
-wybiera najbardziej odpowiedni środek transportu
-zawiera umowy na przewóz towarów
-ubezpiecza przesyłkę
-przygotowuje dokumentację transportową
-odbiera przesyłkę
-nadaje przygotowaną przesyłkę na wybrany wcześniej środek transportu łącznie z listem przewozowym
-odbiera przesyłkę na miejscu
-przechodzi odprawę celną
-przekazuje przesyłkę odbiorcy.

Najczęściej spedycją zajmują się firmy oferujące kompleksową obsługę w zakresie transportu i logistyki, tak więc klient zleca jednej firmie całą obsługę z tym związaną. To znacznie upraszcza sprawę.