Usługi budowlane – instalacja ogrzewania

Sezon grzewczy jest przekleństwem dla wielu posiadaczy własnych domów. Ogrzewanie jest coraz droższe. Ceny gazu, oleju opałowego i paliw stałych regularnie są bardzo wysokie. Dodatkowo w pomieszczeniach jest zimno, pomimo regularnego grzania. Przyczyn niedogrzania może być wiele: awaria regulatora, niesprawne urządzenia grzewcze lub niewłaściwie ocieplony dom. Ciepło ucieka z wnętrza źle izolowanych budynków i nie pomagają żadne uszczelki w oknach i inne, tymczasowe rozwiązania. Trzeba działać metodycznie.

Nieszczelność instalacji

Ogrzane powietrze najczęściej ucieka poprzez wentylację, źle izolowane ściany i dach, niewłaściwie zamontowane lub wypaczone okna oraz poprzez podłogę. Warto sprawdzić kamerą termowizyjną, którędy tracimy najwięcej drogocennych kalorii i zabrać się za uszczelnienia. W przypadku wentylacji przydatne bywają systemy z rekuperacją, ściany i dach można ocieplić, a kłopoty z oknami załatwią odpowiednio dobrane gumowe lub silikonowe uszczelki samoprzylepne.

Oczywiście na kłopoty z ogrzaniem domu mogą wpływać takie rzeczy, jak położenie budynku względem stron świata, jego ekspozycja na wiejące wiatry oraz powierzchnia i ilość okien. Bardzo ważne są również technologie użyte przy budowie i staranność ich wykonania. Niestety większość ekip budowlanych, oferujących swoje usługi w naszym kraju, nie grzeszy zarówno solidnością, jak znajomością najnowszych rozwiązań. Przykładem mogą być technologie używane do montowania okien. W państwach europejskich przeważa tak zwany ciepły montaż, w którym rozmaite uszczelki rozszerzalne pozwalają na pozbycie się mostków termicznych. U nas ciągle dominuje tradycyjne kotwienie ram do muru i uszczelnianie szczelin pianką.