USG – niezbędne urządzenie diagnostyczne

Współczesna medycyna posiłkuje się nowoczesnymi zdobyczami technologicznymi oraz wiedzą naukową jeśli chodzi o diagnozowanie pacjentów, wykrywanie chorób, stosowanie metod leczenia i terapii.

MINOLTA DIGITAL CAMERA

Podstawą całej tej machiny, w którą wciągany jest pacjent jest szczegółowa, zaawansowana i precyzyjna diagnostyka, bez której niemożliwe byłoby wdrożenie skutecznego leczenia. Jednym z podstawowych urządzeń diagnostycznych jest ultrasonograf, obrazujący tkanki i narządy ciała w czasie rzeczywistym, co oznacza, że w szybki, bezbolesny i nieinwazyjny sposób możemy uzyskać odpowiedź na pytania o stan zdrowia pacjenta.

Badanie USG wykorzystuje fale ultradźwiękowe do wykrywania patologicznych zmian w organizmie. Urządzenie emituje fale, by następnie zmierzyć ich intensywność oraz czas powrotu, dając dwuwymiarowy obraz dostępny od razu na ekranie USG.

Ultrasonograf można spotkać w każdej przychodni, bowiem USG należy do podstawowych badań, wykonywanych w pierwszej kolejności w przypadku zgłoszenia się pacjenta z jakimiś dolegliwościami w obrębie jamy brzusznej i nie tylko. Na podstawie wyniku uzyskanego w tym badaniu pacjent kierowany jest do odpowiedniego specjalisty lub na dalsze badania, np. na tomografię komputerową lub rezonans magnetyczny w celu doprecyzowania wyniku.

USG ma wiele zastosowań diagnostycznych, wykorzystywane jest m.in. w:
– badaniach urologicznych (układ moczowy, kamienie)
– ginekologii (badanie piersi, płodu)
– gastroenterologii (diagnozowanie wątroby, trzustki i innych narządów wewnętrznych)
– kardiologii (kurczliwość serca, stan żył i tętnic, aorty)
– endokrynologii (badanie tarczycy).

Ultrasonografia to badanie całkowicie bezpieczne dla człowieka, natomiast wymaga odpowiedniej obsługi i umiejętności odczytania obrazu. Dodatkowo, aby postawić trafną diagnozę konieczna jest konsultacja ze specjalistą, takim jak urolog, ginekolog, gastroenterolog, kardiolog czy endokrynolog, który będzie właściwie odczyta uzyskany obraz.