Kolokacja – usługa data center

Kolokacja jest nowoczesną usługą teleinformatyczną, która staje się w Polsce coraz bardzie popularna. Budynki kolokacyjne są zlokalizowane w wielu miastach naszego kraju. Świadczy to postępie i rozwoju biznesu oraz otwarciu na najnowsze technologie i rozwiązania z zakresu IT. Świadczeniem usług kolokacji serwerów i szaf zajmują się tzw. data center, czyli centra danych. Mieszczą się one w nowoczesnych budynkach z pełną infrastrukturą teleinformatyczną.

Wśród klientów data center znajdują się między innymi operatorzy telefoniczni, internetowi, różnego typu firmy komercyjne i instytucje państwowe związane z oświatą czy służbą zdrowia. Słowem wszystkie podmioty, dla których niezbędne jest posiadanie bezpiecznego zaplecza IT.

Usługi kolokacyjne polegają na udostępnianiu przestrzeni pod sprzęt informatyczny, serwerownie. W ramach tych usług centra danych zapewniają bezpieczne przechowywanie danych, odpowiednie zasilanie i doskonałe warunki dla urządzeń IT. Z kolokacji można korzystać w kilku opcjach, jednak dwie najważniejsze to:

– kolokacja szaf (data center udostępnia klientowi powierzchnię pod własną szafę)
– kolokacja serwerów (klient korzysta ze współdzielonej lub indywidualnej przestrzeni w szafie lub boksie).

Ważnym aspektem kolokacji jest możliwość całodobowego dostępu do swoich szaf w budynku data center. Budynek jest strzeżony, monitorowany, posiada ochronę i zabezpieczenia przeciwpożarowe. Dostęp osób nieupoważnionych jest praktycznie niemożliwy. Centrum danych musi mieć niezawodny system zasilania i zasilania awaryjnego, aby nawet w przypadku awarii, przechowywane dane były bezpieczne, a systemy informatyczne działały bez przerwy. Niezbędna jest także klimatyzacja, ponieważ sprzęt IT posiada swoje wymagania w zakresie temperatury i wilgotności powietrza.

Kolokacja szaf i serwerów to stosunkowo nowa usługa w Polsce, ale niewątpliwie będzie się rozwijać. Daje ona klientom spore oszczędności oraz komfort, że systemy informatyczne będą działały bez zarzutu.