Katowice dla biznesu – powierzchnie biurowe

Katowice należą do największych polskich miast, są również głównym ośrodkiem gospodarczym Górnego Śląska. Kiedyś miasto kojarzyło się głównie z górnictwem i ciężkim przemysłem, jednak w związku z zamknięciem większości kopalń i hut współcześnie gospodarka miasta opiera się w dużej mierze na usługach. Miasto pozyskało fundusze z Unii Europejskiej na programy wspierające rozwój mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw, a także na infrastrukturę zaplecza turystycznego i około turystycznego. Czytaj dalej