Jak przygotować się na maturę?

Maturalny egzamin ustny z języka polskiego od dawna ma formułę prezentacji przygotowanego wcześniej tematu. Z jednej strony to ułatwienie dla maturzysty, który ma dużo czasu na przygotowanie się do prezentacji, wybór odpowiednich lektur, dzieł innych sztuk, a z drugiej strony wiążą się z tym większe oczekiwania egzaminatorów. Czytaj dalej

Separacja – zasady

sądSeparacja jest stosunkowo nowym wynalazkiem prawnym, który jest rozwiązaniem połowicznym, często określanym mianem „rozwodu ograniczonego”. Separacja tym różni się od rozwodu, ze można teoretycznie ją znieść, wracając do małżeństwa, natomiast rozwód jest ostatecznym rozwiązaniem związku małżeńskiego ze wszystkimi tego konsekwencjami. Jeśli rozwiedzeni małżonkowie chcieliby powrócić do związku formalnego, muszą ponownie zawrzeć małżeństwo. Jeśli natomiast chcieliby zawrzeć nowe związki, muszą mieć oficjalny rozwód, a nie tylko separację. Czytaj dalej