Transport odpadów niebezpiecznych

Bujna przyroda i świeże powietrze to najważniejsze czynniki, wpływające na jakość naszego życia. Często o tym zapominamy, wyrzucając śmieci w parkach czy lasach, nie doceniając roli dzikich zwierząt, dla których lasy i puszcze stanowią środowisko naturalne.

Tam, gdzie brakuje nam wyobraźni oraz podstawowej wiedzy, dotyczącej naszej egzystencji na Ziemi, pojawiają się służby, które niemałymi mandatami doprowadzają nas do porządku. Jedni sami z siebie chcą żyć zdrowiej i lepiej, inni muszą dostosować się do obowiązującego prawa.

Niezwykle istotna jest odpowiednia utylizacja odpadów niebezpiecznych, które są najczęściej produktami ubocznymi w rozmaitych fabrykach i zakładach przemysłowych. Tego typu śmieci muszą być odebrane przez specjalistyczne pojazdy i poddane profesjonalnemu unieszkodliwieniu. Na terenie naszego kraju działa wiele firm, które organizują specjalistyczny transport odpadów niebezpiecznych, przy użyciu nowoczesnego sprzętu, a także ich utylizację w przeznaczonych do tego celu miejscach, zgodnie z obowiązującym prawem.

Firmy, które generują tego typu odpady są dość często kontrolowane. Muszą posiadać aktualne umowy na transport odpadów niebezpiecznych oraz ich utylizację i wykazywać się rachunkami za świadczone usługi. Przedsiębiorstwa zajmujące się ich odbiorem powinny być ciągle na bieżąco z obowiązującymi normami i aktami prawnymi, wydawanymi przez ministerstwo środowiska. Dzięki temu są w stanie prawidłowo wykonywać swoją pracę i chronić nasze środowisko przed zanieczyszczeniem.

Odbiór odpadów niebezpiecznych często toksycznych

W wielu przedsiębiorstwach w trakcie produkcji, czy w jej efekcie powstają niebezpieczne odpady. Nie można ich po prostu odprowadzić do ścieków, czy pozbyć się samodzielnie w inny sposób. Odbiór odpadów niebezpiecznych musi być profesjonalnie zorganizowany, zakładać ich utylizację czy unieszkodliwianie. Nie każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, że do takich niebezpiecznych odpadów należą też zużyte akumulatory, świetlówki, zwykłe baterie czy przeterminowane leki. Z mniejszymi przedmiotami możemy sobie sami poradzić, zawożąc je do punktu odbioru. Dużo gorzej wygląda sytuacja, kiedy potrzebny jest odbiór kilku lub kilkudziesięciu metrów sześciennych groźnej dla środowiska cieczy.

W Polsce działa wiele firm, które zajmują się odbiorem problematycznych odpadów. Większość z nich dysponuje odpowiednią flotą samochodową oraz laboratoriami, w których badane są śmieci przeznaczone do utylizacji. Ekipa, która przyjeżdża do punktu, gdzie niebezpieczne odpady powstały, jest przygotowana do oczyszczenia miejsca zdarzenia. Wystarczy zgłosić taką sytuację, by otrzymać kompleksową pomoc. Oczywiście usługi tego typu są odpłatne, ale świadomość dbania o środowisko powinna być dla nas ważniejsza.

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że wszystkie firmy handlujące sprzętem AGD oraz RTV muszą być jednocześnie odbiorcami zużytych urządzeń tego typu. Oznacza to, że kupując nową lodówkę czy telewizor, stary sprzęt możemy oddać w miejsce wskazane przez sprzedawcę. Oczywiście nikt nie traktuje tego typu odpadów jako niebezpieczne, ale większość z nich zawiera niewielkie ilości substancji, które powinny zostać zutylizowane.

Transport odpadów niebezpiecznych

Transport specjalistyczny

Obrót odpadami niebezpiecznymi jest precyzyjnie regulowany aktami prawnymi, które opisują, jakie odpady są uznawane za niebezpieczne oraz jakie zasady bezpiecznego postępowania z nimi są wymagane. Szczegółowo jest również unormowana kwestia transportowania takich odpadów. Przedmiotem najwyższej troski jest zapewnienie warunków, które wyeliminują groźbę jakiejkolwiek kolizji podczas transportu, a w przypadku jej wystąpienia, zminimalizują szkodliwy wpływ na ludzi i środowisko.

Odpady tego typu powinny być transportowane bezpiecznie już  wewnątrz zakładu produkcyjnego.  Ze względu na bezpieczeństwo pracy ludzi, powinny być niezwłocznie usuwane z miejsca ich powstania i transportowane do specjalistycznych magazynów, które zapewniają ich składowanie. Środki transportu wewnątrzzakładowego, używane do przemieszczania odpadów niebezpiecznych, nie powinny być używane do przewożenia innych ładunków. Bardzo ważne jest szczegółowe wytyczanie dróg, używanych do transportu odpadów niebezpiecznych, aby nie krzyżowały się zbyt często z ciągami komunikacyjnymi i drogami transportu innych materiałów.

Transport drogowy kolejowy, morski i lotniczy odpadów niebezpiecznych jest szczegółowo unormowany na poziomie umów międzynarodowych. W transporcie drogowym generalne zastosowanie ma umowa ADR, która w sposób szczegółowy wytycza zasady organizacji transportu w krajach, które są sygnatariuszami układu. Konsekwencją umowy są ministerialne rozporządzenia, które w sposób jednoznaczny opisują zasady organizacji transportu drogowego odpadów niebezpiecznych i postępowania w trakcie wypadku lub innego zdarzenia niebezpiecznego.