Jak przygotować się na maturę?

Maturalny egzamin ustny z języka polskiego od dawna ma formułę prezentacji przygotowanego wcześniej tematu. Z jednej strony to ułatwienie dla maturzysty, który ma dużo czasu na przygotowanie się do prezentacji, wybór odpowiednich lektur, dzieł innych sztuk, a z drugiej strony wiążą się z tym większe oczekiwania egzaminatorów. Czytaj dalej